hrm.b@dms.mail.go.th 0-2590-6200, 6156, 6195, 6197
Untitled Document

รายงานผลการคัดเลือก (ชี้ตัว)

ชื่อ - สกุล ตำแหน่งขอประเมิน เลขที่ตำแหน่ง ระดับ สถานะ
ไม่พบข้อมูล


หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0-2590-6192, 6153 ,6204