HR Scorecard

  แผน HR Scorecard 2561 - 2564
  แผน HR Scorecard 2563
  คำอธิบายและหลักเกณฑ์การให้คะแนน 2563
  แบบฟอร์มรายงานผลปี 2563

 
     
     
 


Hipps

  รับสมัคร Hipps
  ตัวอย่างใบรับสมัคร
  กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  คู่มือระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps)

 
     
     
 


การวิเคาระห์ความต้องการอัตรากำลัง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี
job description

 
      
       

 

 
 
 
     
 การประเมินผลงานวิชาการ

  การประเมินตาม ว 16
  การประเมินตาม ว 10
  การประเมินตาม ว 34
  ประกาศชื่อผลงาน
  รายงานผลการประเมิน

 
     
     
 การพัฒนาบุคลากร

  ข่าวการฝึกอบรม
  การขอรับทุน(ใน/นอกประเทศ)
  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
  ทุนรัฐบาล
  KM 2019

 
     
     
 ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวรับสมัครงาน
  ข่าวรับสมัครคัดเลือกฯ(ชี้ตัว)
  ข่าวรับโอน รับย้าย ข้าราชการ
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือการให้บริการ

 
     
 
ตั้งแต่วันที่ 01/10/2555  1340012        
 

  หน้าหลัก
  ข้าราชการ
  ลูกจ้างประจำ

  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  รับสมัครงาน
  รับสมัครคัดเลือก(ชี้ตัว)
  รับโอน รับย้าย ข้าราชการ

  เกี่ยวกับเรา
  ติดต่อเรา
  Login

 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์